เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค.เอส รีฟริเจอเรชั่น จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดขนาด 1 ตัน 
(กำลังการผลิต 1,000 กก./วัน) โดมีให้เลือก 2 แบบ คือ น้ำแข็งหลอดเล็ก(ขนาดหลอด 19 มม.)
และน้ำแข็งหลอดใหญ่ (ขนาดหลอด 38 มม.)
จำหน่ายแผ่นฉนวนสำเร็จรูป และติดตั้งห้องควบคุมอุณหภูมิ
บริษัท เค.เอส รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
ผู้ผลิต และ จำหน่าย
เครื่องผลิตน้ำแข็งหลอด
และสินค้าอื่นๆ
รวมถึงธุรกิจในด้าน
อุตสาหกรรมห้องเย็น
สำหรับถนอมอาหารและรักษาคุณภาพยา
สำหรับแช่อาหารสดและอาหารสำเร็จรูป
ห้องเก็บผักผลไม้
งานต่อตู้แห้ง สำหรับส่งน้ำแข็ง
รวมถึง
 ออกแบบและติดตั้ง ตามที่ลูกค้าต้องการ

Visitors: 222,766